Bugünün ve geleceğin daha güvenli dünyası
Türkçe

"2020", Europol ve Trend Micro tarafından hazırlanmış ICSPA raporlarından birini baz alan, bir yakın gelecek hikayesidir. Bu video projesi, raporda açıklandığı şekilde teknolojinin ve toplumun olası evrimleşmesinin anlatıldığı, kurgu bir web dizisi olarak hazırlanmıştır. Mobil ve bulut tabanlı teknolojilerdeki gelişiminin, insanların dünya ile olan iletişimini nasıl etkilediğini, nasıl iş yaptıklarını ve gerçekliği nasıl algıladıklarını bu dizide size sunuyoruz.

Dizi yaklaşık 4 dakikalık 9 bölümlerden oluşmaktadır. Bölümler 6 ay sonraki gelecekte olmuş olaylardan bahsedilen dokümantasyon/arşiv haberleri tarzında kısa bir giriş ile başlamaktadır. Her bir bölümün kalan kısmında ise ortaya çıkan olaylar eş zamanlı bir hikaye şeklinde anlatılmaktadır.

Hikaye Avrupa'nın merkezinde Güney Sylvania isimli gerçekte var olmayan bir ülkede geçmektedir. Bu ülke, Teknolojik olarak bölgenin en gelişmiş ülkesidir. Dünyadaki ilk Dijital Tasarım Üniversitesi burada bulunmaktadır. Önemli nano teknoloji araştırmaları bu ülkede yapılmaktadır ve aynı zamanda tüm kıtaya yayılan ana fiber optik hatlarının kesişme noktasıdır.

Her vatandaş günlük hayatında pek çok profil kullanmaktadır. Resmi profilleri kimlik kartlarının yerine geçmektedir. Vatandaşlar profillerini kullanarak vergilerini ödemek, vergi iadelerini almak, park cezalarını ödemek gibi resmi kimlik gerektiren işlemleri gerçekleştirmektedirler. Diğer profiller BİREYİN aktivitesine veya ruh haline göre kullanılmaktadır. Bir profil sosyal etkinlikler için kullanılırken bir diğeri alışveriş için veya oyun için kullanılabilir. Aile ve arkadaşlar için bir profil kullanılırken farklı finansal işlemler için bir veya daha fazla profil kullanılabilir. Güney Sylvanian tüketicileri dijital dünya ile tamamen iç içedir. Tüm reklamlar ve pazarlama, dijital kanallardan aktarılmakta ve İçerik Servisi Sağlayıcısı endüstrisi sayesinde tamamen bireyin ilgi alanlarına göre hazırlanmaktadır. İlan panoları gibi sabit reklamlar tamamen geçmişte kalmıştır. Güney Sylvanian vatandaşları hayatlarını, İçerik Servis Sağlayıcı'nın filtresinden geçerek oluşturulan içerikler ile yaşamaktadır. Artırılmış gerçeklik dünyasındaki her bir potansiyel müşteri için her şey özel olarak hazırlanmaktadır. Anahtar (The Switch) olarak isimlendirilen yüksek güvenlikli merkezi sistem, vatandaşların bir profilden diğerine geçişlerini yönetir. Her bir birey, kendine ait dijital kimliklerinden birine ulaşma yetkisi için, gerekli biyometrik kimlik doğrulama aşamalarından geçmektedir.

Gerçek dünyada herkes, dijital dünyadan bilgileri gözlerinin önünde görüntüleyen kontak lensler veya gözlükler kullanmaktadır. Güney Sylvania'da "offline" olmak demek, aforoz olmak ile eş anlamlıdır. Dijital içerikler her zaman, giyilebilir teknolojiler üzerinde bulunan binlerce algılayıcı yardımı ile sürekli toplanan ruh hali verilerine ve her bir tüketicinin kendi tercihlerine göre hazırlanır. Bu içerikler fiziksel dünyadaki Internet Servis Sağlayıcılar tarafından hünerle düzenlenir ve iletilir.

Kahramanlarımızla şanslı bir günde, dünyada tamamen dijital olarak ilk kez yapılan, ulusal parlamento seçimlerinden hemen önce tanışıyoruz. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi seçimler Kamu ve Özel Girişimin ortak çalışması olan Anahtar (Switch) teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Kişilerin oy verebilmesi için resmi profillerini kullanıyor olmaları gerekmektedir. Derken, hiç bir uyarı ve bilinen bir sebep olmaksızın tüm Anahtar (Switch) sistemi büyük bir arıza yapar ve durum ulusal bir kaosa dönüşür. İnsanlar mevcut profillerinden diğerine geçiş yapamazlar; cerrahlar resmi profillerinde olmadıkları için ameliyat yapamaz, vatandaşlar eczanelere ulaşamaz, çalışanlar çalıştıkları kurumlara uzaktan erişemez ve finansal sistem tamamen kilitlenip kalır. Tam bu sırada ülke, kritik ulusal altyapıyı felce uğratan büyük bir Servis Engelleme (Denial of Service) saldırısına uğrar. Kayıplar artmaktadır; yetkililer çaresizce neler olduğunu ve daha da önemlisi bunların arkasında kimin olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu esnada, problemin Kinuko isimli bir serbest çalışan tarafından yazılan kod parçasından kaynaklandığı keşfedilir.

Güney Sylvania Cumhuriyeti, değerli madenlerin de bulunduğu verimli doğal kaynaklara ve orta seviyede gelire sahip gelişmekte olan bir pazardır. 2007-2008 krizinden önce global emtia yükselişinden kaynaklanan ekonomik büyümeden memnun kalmıştır. Krizden sonra GSMH'sını göreceli olarak hızlı bir şekilde toparlamıştır. Bu durum yaşam standartlarında bir gelişme sağlamıştır. Yirmi yıl önce ülke nüfusunun yüzde elliden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktayken bu oran şimdi yarı yarıya azalmıştır. Doğrudan yabancı yatırım şüphesiz gelişimi arttırmıştır, ancak yerel gücün dengesini de değiştirmiştir. Değerli metaller ve mineraller, elektrikli arabalar gibi, geçtiğimiz on yılın teknolojileri için çok gerekli ve hızla tüketilen kaynaklar arasındaydı. Bu durum çok uluslu büyük şirketlerin kontrolünde mineral fiyatlarının yükselmesine neden oldu. O dönemde Güney Sylvania bir sebeple bu şirketlerin ilgi duyduğu bir yer olmuştur.

Neyse ki bir önceki Finans ve Kurumlar Bakanı bir kaç yıl önce ülkenin ürün ve servis portföyünü çeşitlendirmiştir. Bakan, hükümetin teknolojik yeniliklere ve eğitime yatırım yapması konusunda ısrar etmiştir. Bu sayede Güney Sylvania şimdi hem mobil ödeme sistemlerinde bir dünya lideri hem de bölgesel yenilikler konusunda bir merkezdir. Ayrıca coğrafi konumu nedeni ile pek çok büyük kablo ağının ve yüksek hızlı kablosuz ağların da kesişim noktası konumundadır.

Daha önce çalışmaya başlayan bir kaç ülke gibi, Güney Sylvania da Araştırma ve Teknoloji konusunda kendisinden daha gelişmiş ülkelerle başa baş yarışmaktadır. Dünyanın en önde gelen online tasarım üniversitesi ülkenin başkentinde bulunmaktadır. Güney Sylvania Teknoloji Enstitüsü, bir kaç sene içinde tıbbi olarak temel kullanım malzemesi olması beklenen nano-kağıt mendillerin geliştirilmesinde ön saflarda yer almaktadır.

Herkesçe bilinen bir kaç korsan saldırı nedeniyle şu anda, kurumsal veri toplamanın kısıtlanması ve kişisel verilerin güvenli saklanarak korunması konularında hükümetten önemli beklentiler var. Daha önce hacktivist eylemleri desteklemiş bazı politikacılar şu anda hükümetlerde Bilgi Bağımsızlığı Bakanı seviyesinde görev yapıyorlar. Fakat toplumun kendi halinden memnun tüketicilerinin en büyük endişesi veri kaybı ve enerji kesintileri. Öyle ki, vatandaşların ağ temelli içeriğe olan bağımlılıkları nedeniyle veri kayıpları, sivil itaatsizlik seviyelerine gelebilecek olayların ortaya çıkmasına neden oluyor ve düzeni tehdit ediyor.